De praktijk

STAP VOOR STAP NAAR EEN NIEUWE LACH

Indien u geïnteresseerd bent wat de moderne tandheelkunde voor uw gebit kan betekenen, kunt een afspraak maken voor een intake gesprek, ook als u niet voor uw reguliere gebitsonderhoud in onze kliniek komt. Voor implantaatbehandeling kunt u ook verwezen worden door uw eigen tandarts, orthodontist, tandprotheticus of huisarts.

Het intake gesprek

Tijdens dit uitgebreide consult wordt uw gebitssituatie in kaart gebracht door klinisch onderzoek in de mond en een kaakoverzichtsfoto. Er is voldoende ruimte om uw wensen kenbaar te maken.

De behandelingsmogelijkheden worden uitgelegd met behulp van gebitsmodellen en animatiefilm.

Een gezondheidsvragenlijst wordt met u doorgenomen, zodat de medische status  inzichtelijk wordt en een behandeling veilig uitgevoerd kan worden. Indien nodig vindt er overleg plaats met uw huisarts of specialist.

Behandelplan

Na het intake gesprek krijgt u een behandelplan met gespecificeerde kostenbegroting opgestuurd, welke u kunt voorleggen aan de zorgverzekeraar.